Konkurs i Program Doradztwa Konsumenckiego
"Laur Eksperta"

Zdobądź znak jakości dla produktów i usług przyznawany przez Kapitułę złożoną z naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni

Laur Eksperta

Kapituła

Kapitułę Programu tworzą naukowcy i praktycy specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania jakością, towaroznawstwa, marketingu produktów i usług, finansów, ekonomii oraz innych dyscyplinach zgodnych z kategoriami ocenianych w Konkursie produktów i usług. W kapitule zasiadają m.in.:

Prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów - od 40 lat pracuje na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2011 roku pełnił funkcje Kierownika Zakładu Towaroznawstwa Żywności, a od 2012 do 2016 Kierownika Katedry Analizy Jakości oraz Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych. Aktualnie pracuje w Katedrze Agroinżynierii i Analizy Jakości. Uzyskał stopień doktora w naukach technicznych (1986), doktora habilitowanego w naukach ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (2001) i profesora w naukach rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia (2013). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w 1995 w Ohio State University w Columbusie (8 miesięcy) a w 2008 jako visiting profesor w Kentucky State University w Lexington (6 miesięcy). Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się na zagadnieniach dotyczących technologii mięsa i drobiu, towaroznawstwa żywności, systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz technologii żywności i żywienia. Jest członkiem World`s Poultry Science Association, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Komisji Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości,  Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego - Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT. Od 2011 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma - kwartalnika Nauki Inżynierskie i Technologie  (Engineering Sciences and Technologies). Od 2016 roku organizuje  ogólnopolską konferencję naukowo-turystyczną z cyklu Produkty turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych - „Czynniki determinujące jakość pracy przewodnickiej".
 
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Witkowski – kierownik Katedry Logistyki i prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek m.in. Cechu Logistyków na Słowacji, Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung, Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki logistyki i inżynierii zarządzania.
 
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Ejdys
- prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, ekspert Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy i Innowacji. Odbyła staże naukowe m.in. w Science and Technology Policy Institute (STEPI) w Korei oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering.
 
Prof. nadzw. dr hab. Dorota Burchart-Korol - kierownik Laboratorium Analiz Ekoefektywności Technologii i Produktów w Głównym Głównego Instytutu Górnictwa, przez wiele lat związana zawodowo z Politechniką Śląską. Wykładała na zagranicznych uczelniach: w Technical University of Ostrava (Czechy) oraz Brandenburg University of Technology (Cottbus, Niemcy). Recenzent projektów naukowo-badawczych składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Członek Komitetów Naukowych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Technicznych, m.in. „International Logistics and Supply Chain Congress”, „Carpathian Logistic Congress”, „Szkoła Inżynierii Materiałowej”, „International Conference on Metallurgy and Materials”.
 
dr inż. Tomasz Kalak - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Pracownik naukowy Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

dr Sławomir Antkiewicz - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autor książek, redaktor kilku podręczników i publikacji oraz autor kilkuset artykułów w czasopismach naukowych i specjalistycznych. Zajmuje się rynkami finansowymi, papierami wartościowymi, funduszami inwestycyjnymi, instrumentami pochodnymi. Sekretarz rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Skład Kapituły może być rozszerzany o kolejnych ekspertów, odpowiadających zainteresowaniami naukowymi i dorobkiem charakterowi produktów i usług zgłoszonych do Konkursu.

 

PATRONAT
Laur Eksperta
Laur Eksperta

Kapituła

Kapitułę Programu tworzą naukowcy i praktycy specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania jakością, towaroznawstwa, marketingu produktów i usług, finansów, ekonomii oraz innych dyscyplinach zgodnych z kategoriami ocenianych w Konkursie produktów i usług. W kapitule zasiadają m.in.:

Prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów - od 40 lat pracuje na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2011 roku pełnił funkcje Kierownika Zakładu Towaroznawstwa Żywności, a od 2012 do 2016 Kierownika Katedry Analizy Jakości oraz Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych. Aktualnie pracuje w Katedrze Agroinżynierii i Analizy Jakości. Uzyskał stopień doktora w naukach technicznych (1986), doktora habilitowanego w naukach ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (2001) i profesora w naukach rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia (2013). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w 1995 w Ohio State University w Columbusie (8 miesięcy) a w 2008 jako visiting profesor w Kentucky State University w Lexington (6 miesięcy). Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się na zagadnieniach dotyczących technologii mięsa i drobiu, towaroznawstwa żywności, systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz technologii żywności i żywienia. Jest członkiem World`s Poultry Science Association, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Komisji Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości,  Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego - Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT. Od 2011 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma - kwartalnika Nauki Inżynierskie i Technologie  (Engineering Sciences and Technologies). Od 2016 roku organizuje  ogólnopolską konferencję naukowo-turystyczną z cyklu Produkty turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych - „Czynniki determinujące jakość pracy przewodnickiej".
 
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Witkowski – kierownik Katedry Logistyki i prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek m.in. Cechu Logistyków na Słowacji, Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung, Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki logistyki i inżynierii zarządzania.
 
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Ejdys
- prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, ekspert Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy i Innowacji. Odbyła staże naukowe m.in. w Science and Technology Policy Institute (STEPI) w Korei oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering.
 
Prof. nadzw. dr hab. Dorota Burchart-Korol - kierownik Laboratorium Analiz Ekoefektywności Technologii i Produktów w Głównym Głównego Instytutu Górnictwa, przez wiele lat związana zawodowo z Politechniką Śląską. Wykładała na zagranicznych uczelniach: w Technical University of Ostrava (Czechy) oraz Brandenburg University of Technology (Cottbus, Niemcy). Recenzent projektów naukowo-badawczych składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Członek Komitetów Naukowych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Technicznych, m.in. „International Logistics and Supply Chain Congress”, „Carpathian Logistic Congress”, „Szkoła Inżynierii Materiałowej”, „International Conference on Metallurgy and Materials”.
 
dr inż. Tomasz Kalak - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Pracownik naukowy Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

dr Sławomir Antkiewicz - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autor książek, redaktor kilku podręczników i publikacji oraz autor kilkuset artykułów w czasopismach naukowych i specjalistycznych. Zajmuje się rynkami finansowymi, papierami wartościowymi, funduszami inwestycyjnymi, instrumentami pochodnymi. Sekretarz rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Skład Kapituły może być rozszerzany o kolejnych ekspertów, odpowiadających zainteresowaniami naukowymi i dorobkiem charakterowi produktów i usług zgłoszonych do Konkursu.

 

Pobierz Regulamin Konkursu

Pobierz zgłoszenie do konkursu

.

.