Konkurs i Program Doradztwa Konsumenckiego
"Laur Eksperta"

Zdobądź znak jakości dla produktów i usług przyznawany przez Kapitułę złożoną z naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni

Laur Eksperta

Kapituła

Kapitułę Programu tworzą naukowcy i praktycy specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania jakością, towaroznawstwa, marketingu produktów i usług, finansów, ekonomii oraz innych dyscyplinach zgodnych z kategoriami ocenianych w Konkursie produktów i usług. W kapitule zasiadają m.in.:

Prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów - od 40 lat pracuje na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2011 roku pełnił funkcje Kierownika Zakładu Towaroznawstwa Żywności, a od 2012 do 2016 Kierownika Katedry Analizy Jakości oraz Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych. Aktualnie pracuje w Katedrze Agroinżynierii i Analizy Jakości. Uzyskał stopień doktora w naukach technicznych (1986), doktora habilitowanego w naukach ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (2001) i profesora w naukach rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia (2013). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w 1995 w Ohio State University w Columbusie (8 miesięcy) a w 2008 jako visiting profesor w Kentucky State University w Lexington (6 miesięcy). Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się na zagadnieniach dotyczących technologii mięsa i drobiu, towaroznawstwa żywności, systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz technologii żywności i żywienia. Jest członkiem World`s Poultry Science Association, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Komisji Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości,  Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego - Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT. Od 2011 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma - kwartalnika Nauki Inżynierskie i Technologie  (Engineering Sciences and Technologies). Od 2016 roku organizuje  ogólnopolską konferencję naukowo-turystyczną z cyklu Produkty turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych - „Czynniki determinujące jakość pracy przewodnickiej".

 
Dr hab. inż. Justyna Górna – adiunkt w Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2003-2010 pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kierownik Studiów Podyplomowych „Lean Manufacturing”, auditor wiodący ISO 9001 i ISO 22000 w PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o., rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Członek w Komitecie Technicznym nr 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
 
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Witkowski – kierownik Katedry Logistyki i prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek m.in. Cechu Logistyków na Słowacji, Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung, Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki logistyki i inżynierii zarządzania.
 
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Ejdys
- prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, ekspert Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy i Innowacji. Odbyła staże naukowe m.in. w Science and Technology Policy Institute (STEPI) w Korei oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering.
 
Prof. nadzw. dr hab. Eugenia Czernyszewicz - kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, kierownik studiów doktoranckich i kierownik studiów podyplomowych w UP w Lublinie nt. „Zapewnienie jakości w produkcji owoców i warzyw” (2010-2013). Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oddział w Lublinie, członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, The New York Academy of Sciences. Jej zainteresowania i badania naukowe dotyczą m.in. zachowania i preferencji konsumentów, konsumenckiej oceny jakości produktów i  zarządzania jakością.
 
Prof. nadzw. dr hab. Dorota Burchart-Korol - kierownik Laboratorium Analiz Ekoefektywności Technologii i Produktów w Głównym Głównego Instytutu Górnictwa, przez wiele lat związana zawodowo z Politechniką Śląską. Wykładała na zagranicznych uczelniach: w Technical University of Ostrava (Czechy) oraz Brandenburg University of Technology (Cottbus, Niemcy). Recenzent projektów naukowo-badawczych składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Członek Komitetów Naukowych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Technicznych, m.in. „International Logistics and Supply Chain Congress”, „Carpathian Logistic Congress”, „Szkoła Inżynierii Materiałowej”, „International Conference on Metallurgy and Materials”.
 
dr inż. Tomasz Kalak - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Pracownik naukowy Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

dr Marzena Bac - specjalistka w zakresie finansów, ubezpieczeń oraz problematyki budownictwa/nieruchomości, pracownik naukowy Katery Nieruchomości i Ubezpieczeń Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Skład Kapituły może być rozszerzany o kolejnych ekspertów, odpowiadających zainteresowaniami naukowymi i dorobkiem charakterowi produktów i usług zgłoszonych do Konkursu.

 

PATRONAT
Laur Eksperta

Kapituła

Kapitułę Programu tworzą naukowcy i praktycy specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania jakością, towaroznawstwa, marketingu produktów i usług, finansów, ekonomii oraz innych dyscyplinach zgodnych z kategoriami ocenianych w Konkursie produktów i usług. W kapitule zasiadają m.in.:

Prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów - od 40 lat pracuje na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2011 roku pełnił funkcje Kierownika Zakładu Towaroznawstwa Żywności, a od 2012 do 2016 Kierownika Katedry Analizy Jakości oraz Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych. Aktualnie pracuje w Katedrze Agroinżynierii i Analizy Jakości. Uzyskał stopień doktora w naukach technicznych (1986), doktora habilitowanego w naukach ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (2001) i profesora w naukach rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia (2013). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w 1995 w Ohio State University w Columbusie (8 miesięcy) a w 2008 jako visiting profesor w Kentucky State University w Lexington (6 miesięcy). Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się na zagadnieniach dotyczących technologii mięsa i drobiu, towaroznawstwa żywności, systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz technologii żywności i żywienia. Jest członkiem World`s Poultry Science Association, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Komisji Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości,  Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego - Oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT. Od 2011 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma - kwartalnika Nauki Inżynierskie i Technologie  (Engineering Sciences and Technologies). Od 2016 roku organizuje  ogólnopolską konferencję naukowo-turystyczną z cyklu Produkty turystyczne podwyższające jakość usług turystycznych - „Czynniki determinujące jakość pracy przewodnickiej".

 
Dr hab. inż. Justyna Górna – adiunkt w Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2003-2010 pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kierownik Studiów Podyplomowych „Lean Manufacturing”, auditor wiodący ISO 9001 i ISO 22000 w PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o., rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Członek w Komitecie Technicznym nr 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
 
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Witkowski – kierownik Katedry Logistyki i prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek m.in. Cechu Logistyków na Słowacji, Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung, Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problematyki logistyki i inżynierii zarządzania.
 
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Ejdys
- prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, ekspert Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy i Innowacji. Odbyła staże naukowe m.in. w Science and Technology Policy Institute (STEPI) w Korei oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering.
 
Prof. nadzw. dr hab. Eugenia Czernyszewicz - kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, kierownik studiów doktoranckich i kierownik studiów podyplomowych w UP w Lublinie nt. „Zapewnienie jakości w produkcji owoców i warzyw” (2010-2013). Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oddział w Lublinie, członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, The New York Academy of Sciences. Jej zainteresowania i badania naukowe dotyczą m.in. zachowania i preferencji konsumentów, konsumenckiej oceny jakości produktów i  zarządzania jakością.
 
Prof. nadzw. dr hab. Dorota Burchart-Korol - kierownik Laboratorium Analiz Ekoefektywności Technologii i Produktów w Głównym Głównego Instytutu Górnictwa, przez wiele lat związana zawodowo z Politechniką Śląską. Wykładała na zagranicznych uczelniach: w Technical University of Ostrava (Czechy) oraz Brandenburg University of Technology (Cottbus, Niemcy). Recenzent projektów naukowo-badawczych składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Członek Komitetów Naukowych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Technicznych, m.in. „International Logistics and Supply Chain Congress”, „Carpathian Logistic Congress”, „Szkoła Inżynierii Materiałowej”, „International Conference on Metallurgy and Materials”.
 
dr inż. Tomasz Kalak - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Pracownik naukowy Katedry Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

dr Marzena Bac - specjalistka w zakresie finansów, ubezpieczeń oraz problematyki budownictwa/nieruchomości, pracownik naukowy Katery Nieruchomości i Ubezpieczeń Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Skład Kapituły może być rozszerzany o kolejnych ekspertów, odpowiadających zainteresowaniami naukowymi i dorobkiem charakterowi produktów i usług zgłoszonych do Konkursu.

 

Pobierz folder informacyjny

Pobierz zgłoszenie do konkursu

Relacja z Gali Finałowej 2016


Galeria zdjęć 2016