Konkurs i Program Doradztwa Konsumenckiego
"Laur Eksperta"

Zdobądź znak jakości dla produktów i usług przyznawany przez Kapitułę złożoną z naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni

Laur Eksperta

Co nas wyróżnia?

-Prestiżowy charakter Znaku Jakości „Laur Eksperta” - o jego przyznaniu decyduje grono profesorów i doktorów, reprezentujących najlepsze polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnikę Białostocką). Patronat nad Konkursem sprawuje m.in. Polskie Towarzystwo Towaroznawcze.
 
-Nowatorski charakter Konkursu – w naszym projekcie, w przeciwieństwie do większości innych konkursów jakości i programów doradztwa konsumenckiego, o przyznaniu Laurów decydują autorytety naukowe (specjaliści w danych dziedzinach), a nie klienci.
 
-Otwarty charakter Konkursu - w naszym Konkursie każda firma zainteresowana zdobyciem „Lauru Eksperta” może sama zgłosić swój produkt/usługę. Firmy nie muszą czekać, by ktoś rekomendował lub zagłosował na ich produkt jako godny Lauru. Samodzielnie decydują o przystąpieniu do Konkursu, gdy uznają, że zasługują na wyróżnienie.
 
-Prosta i czytelna procedura konkursowa -  aby wziąć udział w Konkursie, firma wypełnia i przesyła do nas zgłoszenie konkursowe, w którym przedstawia swój produkt i prezentuje jego atuty itp. Następnie zgłoszenia i opisane w nich produkty są oceniane przez komisję specjalistów, która przyznaje Znaki Jakości „Laur Eksperta” markom spełniającym kryteria regulaminu.
 
-Wielka Gala Finałowa połączona z wręczeniem wyróżnień – w wielu innych konkursach jakości organizatorzy nie zapewniają laureatom możliwości udziału w uroczystej Gali Finałowej. W przypadku naszego projektu Gala stanowi ważny element Konkursu, podkreślający jego prestiżowy i biznesowy charakter (Gala odbywa się w jednym z najlepszych polskich hoteli).
 
-Niewysoka opłata konkursowa wnoszona wyłącznie w przypadku przyznania „Lauru Eksperta” – w naszym Konkursie nie obowiązują żadne opłaty wstępne czy weryfikacyjne, a zatem przystąpienie do Konkursu nie wiąże się z kosztami. Wprowadziliśmy tylko jednorazową opłatę konkursową, którą ponoszą wyłącznie laureaci, a zatem firmy, których produkty/usługi otrzymają „Laur Eksperta”. Firmy, które wezmą udział w rywalizacji, a nie uzyskają „Lauru Eksperta”, nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa. Natomiast firmy, które uzyskają Znak Jakości "Laur Eksperta", zobowiązane są do wniesienia jednorazowej opłaty, której wysokość określa Regulamin Programu.
 
-Liczne korzyści dla Laureatów – poddanie się niezależnej, obiektywnej ocenie ekspertów, wszechstronna promocja, w tym promocja zapewniana przez Organizatora Konkursu, udział w prestiżowej Gali Finałowej w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta RP.

PATRONAT
Laur Eksperta
Laur Eksperta

Co nas wyróżnia?

-Prestiżowy charakter Znaku Jakości „Laur Eksperta” - o jego przyznaniu decyduje grono profesorów i doktorów, reprezentujących najlepsze polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnikę Białostocką). Patronat nad Konkursem sprawuje m.in. Polskie Towarzystwo Towaroznawcze.
 
-Nowatorski charakter Konkursu – w naszym projekcie, w przeciwieństwie do większości innych konkursów jakości i programów doradztwa konsumenckiego, o przyznaniu Laurów decydują autorytety naukowe (specjaliści w danych dziedzinach), a nie klienci.
 
-Otwarty charakter Konkursu - w naszym Konkursie każda firma zainteresowana zdobyciem „Lauru Eksperta” może sama zgłosić swój produkt/usługę. Firmy nie muszą czekać, by ktoś rekomendował lub zagłosował na ich produkt jako godny Lauru. Samodzielnie decydują o przystąpieniu do Konkursu, gdy uznają, że zasługują na wyróżnienie.
 
-Prosta i czytelna procedura konkursowa -  aby wziąć udział w Konkursie, firma wypełnia i przesyła do nas zgłoszenie konkursowe, w którym przedstawia swój produkt i prezentuje jego atuty itp. Następnie zgłoszenia i opisane w nich produkty są oceniane przez komisję specjalistów, która przyznaje Znaki Jakości „Laur Eksperta” markom spełniającym kryteria regulaminu.
 
-Wielka Gala Finałowa połączona z wręczeniem wyróżnień – w wielu innych konkursach jakości organizatorzy nie zapewniają laureatom możliwości udziału w uroczystej Gali Finałowej. W przypadku naszego projektu Gala stanowi ważny element Konkursu, podkreślający jego prestiżowy i biznesowy charakter (Gala odbywa się w jednym z najlepszych polskich hoteli).
 
-Niewysoka opłata konkursowa wnoszona wyłącznie w przypadku przyznania „Lauru Eksperta” – w naszym Konkursie nie obowiązują żadne opłaty wstępne czy weryfikacyjne, a zatem przystąpienie do Konkursu nie wiąże się z kosztami. Wprowadziliśmy tylko jednorazową opłatę konkursową, którą ponoszą wyłącznie laureaci, a zatem firmy, których produkty/usługi otrzymają „Laur Eksperta”. Firmy, które wezmą udział w rywalizacji, a nie uzyskają „Lauru Eksperta”, nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa. Natomiast firmy, które uzyskają Znak Jakości "Laur Eksperta", zobowiązane są do wniesienia jednorazowej opłaty, której wysokość określa Regulamin Programu.
 
-Liczne korzyści dla Laureatów – poddanie się niezależnej, obiektywnej ocenie ekspertów, wszechstronna promocja, w tym promocja zapewniana przez Organizatora Konkursu, udział w prestiżowej Gali Finałowej w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta RP.

Pobierz Regulamin Konkursu

Pobierz zgłoszenie do konkursu

.

.