Konkurs i Program Doradztwa Konsumenckiego
"Laur Eksperta"

Zdobądź znak jakości dla produktów i usług przyznawany przez Kapitułę złożoną z naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni

Laur Eksperta

Etapy konkursu

1) Zgłoszenie konkursowe – termin:
 
Do Konkursu „Laur Eksperta” produkty/usługi zgłaszają firmy będące właścicielami danych marek. Aby wziąć udział w Konkursie, firma wypełnia i przesyła do nas zgłoszenie konkursowe w formie specjalnej ankiety. Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę produktów/usług. Na zgłoszenia w tegorocznej edycji Konkursu czekamy do 16 listopada 2018 roku.
 
W zgłoszeniu firma przedstawia swój produkt, prezentuje jego właściwości, unikatowe cechy, atuty itp. Zgłoszenie należy przesłać do nas drogą elektroniczną na adres biuro@instytut-zarzadzania.pl oraz drogą pocztową na adres: Quality Institute, ul. Wolnego 4/200, 48-857 Katowice.
 
2) Ocena konkursowa

 
W toku oceny merytorycznej eksperci analizują informacje przedstawione przez firmę w zgłoszeniu konkursowym, w którym uczestnik konkursu opisuje swój produkt, prezentuje jego właściwości, unikatowe cechy, atuty itp. W zgłoszeniu firma powinna zamieścić wszystkie informacje świadczące o wyjątkowości swojego produktu/usługi, zwrócić uwagę na jego wartość i unikatowość (w zależności od kategorii produktu - np. podkreślając ekologiczność produktu, jego regionalny charakter, oryginalną technologię wytwarzania, nietypowe funkcje bądź inne cechy, których brak produktom i usługom konkurencji  itp.) W zgłoszeniu warto zwrócić uwagę na wszystko, co wyróżnia dany produkt/usługę na rynku. Ponadto w ankiecie można także przedstawić pozytywne strony firmy zgłaszającej produkt do konkursu, np. certyfikaty i nagrody, jakie firma posiada, działania podejmowane przez firmę na rzecz podnoszenia jakości itp.
 
Gdy nasi eksperci zapoznają się z treścią zgłoszenia konkursowego, mogą zwrócić się do firmy o dodatkowe informacje na temat zgłoszonych produktów/usług, mogą też oceniać właściwości produktów, kupując dany produkt lub badając go w miejscu wytwarzania/dystrybucji (w zależności od charakteru produktu). Na tym etapie eksperci mogą dokonywać oceny organoleptycznej produktu, analizować jego skład (na podstawie opisu na etykiecie), funkcjonalność, użyteczność i inne właściwości istotne dla danego typu produktu.

Każdy produkt zgłoszony do Konkursu ocenia niezależnie od siebie 2 ekspertów. Każdy z nich przyznaje uczestnikowi Konkursu od 0 do 30 punktów. Produkt/usługa może więc uzyskać łącznie od 0 do 60 punktów. Znak Jakości „Laur Eksperta” przyznajemy produktom/usługom, które w toku oceny otrzymają łącznie co najmniej 40 pkt. rankingowych.
 
 3) Wielka Gala Finałowa Konkursu w Warszawie 
 
Wyniki Konkursu „Laur Eksperta” ogłaszane są w trakcie uroczystej Wielkiej Gali Finałowej w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie. Podczas Gali wręczamy certyfikaty potwierdzające przyznanie wyróżnienia „Laur Eksperta” wszystkim nagrodzonym firmom. Gala służy promocji uhonorowanych „Laurem” produktów/usług oraz wyróżnionych firm. Gala finałowa planowana jest w marcu 2019 roku.
 
4) „Laur Eksperta” na opakowaniach, w reklamach i folderach informacyjnych
 
Firma, która zdobywa Znak Jakości „Laur Eksperta” uzyskuje prawo do posługiwania się przyznanym godłem we wszelkich przekazach marketingowych (np. w reklamach, na bilbordach, plakatach, ulotkach, papierze firmowym), a także na opakowaniach produktu przez okres 12 miesięcy od dnia Gali Finałowej Konkursu. Ponadto produkty wyróżnione godłem „Laur Eksperta” promowane są przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej www.laur-eksperta.pl, w informacjach prasowych, materiałach promocyjnych Konkursu itp. 
 

PATRONAT
Laur Eksperta
Laur Eksperta

Etapy konkursu

1) Zgłoszenie konkursowe – termin:
 
Do Konkursu „Laur Eksperta” produkty/usługi zgłaszają firmy będące właścicielami danych marek. Aby wziąć udział w Konkursie, firma wypełnia i przesyła do nas zgłoszenie konkursowe w formie specjalnej ankiety. Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę produktów/usług. Na zgłoszenia w tegorocznej edycji Konkursu czekamy do 16 listopada 2018 roku.
 
W zgłoszeniu firma przedstawia swój produkt, prezentuje jego właściwości, unikatowe cechy, atuty itp. Zgłoszenie należy przesłać do nas drogą elektroniczną na adres biuro@instytut-zarzadzania.pl oraz drogą pocztową na adres: Quality Institute, ul. Wolnego 4/200, 48-857 Katowice.
 
2) Ocena konkursowa

 
W toku oceny merytorycznej eksperci analizują informacje przedstawione przez firmę w zgłoszeniu konkursowym, w którym uczestnik konkursu opisuje swój produkt, prezentuje jego właściwości, unikatowe cechy, atuty itp. W zgłoszeniu firma powinna zamieścić wszystkie informacje świadczące o wyjątkowości swojego produktu/usługi, zwrócić uwagę na jego wartość i unikatowość (w zależności od kategorii produktu - np. podkreślając ekologiczność produktu, jego regionalny charakter, oryginalną technologię wytwarzania, nietypowe funkcje bądź inne cechy, których brak produktom i usługom konkurencji  itp.) W zgłoszeniu warto zwrócić uwagę na wszystko, co wyróżnia dany produkt/usługę na rynku. Ponadto w ankiecie można także przedstawić pozytywne strony firmy zgłaszającej produkt do konkursu, np. certyfikaty i nagrody, jakie firma posiada, działania podejmowane przez firmę na rzecz podnoszenia jakości itp.
 
Gdy nasi eksperci zapoznają się z treścią zgłoszenia konkursowego, mogą zwrócić się do firmy o dodatkowe informacje na temat zgłoszonych produktów/usług, mogą też oceniać właściwości produktów, kupując dany produkt lub badając go w miejscu wytwarzania/dystrybucji (w zależności od charakteru produktu). Na tym etapie eksperci mogą dokonywać oceny organoleptycznej produktu, analizować jego skład (na podstawie opisu na etykiecie), funkcjonalność, użyteczność i inne właściwości istotne dla danego typu produktu.

Każdy produkt zgłoszony do Konkursu ocenia niezależnie od siebie 2 ekspertów. Każdy z nich przyznaje uczestnikowi Konkursu od 0 do 30 punktów. Produkt/usługa może więc uzyskać łącznie od 0 do 60 punktów. Znak Jakości „Laur Eksperta” przyznajemy produktom/usługom, które w toku oceny otrzymają łącznie co najmniej 40 pkt. rankingowych.
 
 3) Wielka Gala Finałowa Konkursu w Warszawie 
 
Wyniki Konkursu „Laur Eksperta” ogłaszane są w trakcie uroczystej Wielkiej Gali Finałowej w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie. Podczas Gali wręczamy certyfikaty potwierdzające przyznanie wyróżnienia „Laur Eksperta” wszystkim nagrodzonym firmom. Gala służy promocji uhonorowanych „Laurem” produktów/usług oraz wyróżnionych firm. Gala finałowa planowana jest w marcu 2019 roku.
 
4) „Laur Eksperta” na opakowaniach, w reklamach i folderach informacyjnych
 
Firma, która zdobywa Znak Jakości „Laur Eksperta” uzyskuje prawo do posługiwania się przyznanym godłem we wszelkich przekazach marketingowych (np. w reklamach, na bilbordach, plakatach, ulotkach, papierze firmowym), a także na opakowaniach produktu przez okres 12 miesięcy od dnia Gali Finałowej Konkursu. Ponadto produkty wyróżnione godłem „Laur Eksperta” promowane są przez Organizatora Konkursu na stronie internetowej www.laur-eksperta.pl, w informacjach prasowych, materiałach promocyjnych Konkursu itp. 
 

Pobierz Regulamin Konkursu

Pobierz zgłoszenie do konkursu

.

.